Trang chủ » Blog » Đặc điểm của quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Đặc điểm của quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

21/12/2023 - 142

Thblaw.com.vn

-

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là phạm vi những quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, tác giả đối với tác phẩm âm nhạc được pháp luật thừa nhận và bảo hộ trong đó bao gồm các quyền đã được pháp luật sở hữu trí tuệ ghi nhận. Quan hệ […]

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là phạm vi những quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, tác giả đối với tác phẩm âm nhạc được pháp luật thừa nhận và bảo hộ trong đó bao gồm các quyền đã được pháp luật sở hữu trí tuệ ghi nhận. Quan hệ pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là quan hệ pháp luật dân sự tuyệt đối giữa các chủ thể của quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc và các chủ thể khác còn lại trong xã hội có nghĩa vụ tôn trọng quyền đó của các chủ thể mang quyền. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về chủ thể. Chủ thể của quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là tác giả của tác phẩm âm nhạc. Các chủ thể này có những quyền nhất định đối với tác phẩm âm nhạc khi tác phẩm đó đã được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm có thể chính là nhạc sĩ, trong trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hoặc có thể là người khác trong một số trường hợp: được chuyển nhượng quyền tác giả, thuê tác giả sáng tạo tác phảm theo hợp đồng sáng tạo,…

Thứ hai, về khách thể. Khách thể của quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là tác phẩm âm nhạc do tác giả sáng tạo ra bằng lao động trí tuệ. Nếu như đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý – là những sản phẩm gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thì đối tượng của quyền tác giả trong trường hợp này lại là tác phẩm âm nhạc ra đời trước nhất là để thoả mãn nhu cầu văn hoá, tinh thần, giải trí của đông đảo công chúng.

Thứ ba, về nội dung. Nội dung quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc cũng là tổng hợp các quyền nhân thân và quyền tài sản của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc. Trong số các quyền nhân thân, quyền đứng tên hoặc bút danh trên tác phẩm âm nhạc là quyền đặc biệt quan trọng đối với nhạc sĩ. Lĩnh vực âm nhạc là hoạt động nghệ thuật giải trí phổ biến trong đời sống con người, trong đó danh tiếng là điều có ý nghĩa quan trọng. Tác phẩm âm nhạc không những là công sức lao động sáng tạo của tác giả mà còn là uy tín, danh dự của họ, Mặt khác, tác phẩm âm nhạc dễ lan truyền, phổ biến rộng rãi trong xã hội, dẫn đến việc kiểm soát sự toàn vẹn của tác phẩm cũng như tên tác giả là điều không mấy dễ dàng. Bên cạnh đó, quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng cũng có thể coi là một quyền đặc thù của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với sản phẩm âm nhạc. Bởi do đặc điểm là loại hình tác phẩm có tính biểu diễn, tác phẩm âm nhạc chỉ có thể được công chúng biết đến rộng rãi khi nó được cá nhân, tập thể biểu diễn.

Tóm tại, trong bối cảnh hiện nay, những sản phẩm hàm chứa càng nhiều tri thức, càng nhiều chất xám như các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng trong đó có các tác phẩm âm nhạc càng được coi trọng và được bảo vệ bằng những thiết chế xã hội nhất là pháp luật với những quy phạm pháp luật hoàn thiện góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

Bài viết liên quan
Tìm hiểu về mua bán quyền tác giả

Tìm hiểu về mua bán quyền tác giả

Đăng vào ngày: 15/05/2024

Với tư cách là một loại tài sản, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng được đưa vào lưu thông qua quan giao dịch mua bán quyền tác giả, theo đó, người bán sẽ chuyển quyền tác giả của mình cho người mua và nhận được một khoản tiền […]

Xem thêm
Đặc điểm của quyền tác giả

Đặc điểm của quyền tác giả

Đăng vào ngày: 13/05/2024

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của chủ thể đối với các sản phẩm sáng tạo trí tuệ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn trong lĩnh vực sử dụng hay chuyển giao các sản phẩm đó, là quyền của tác giả đối với sản phẩm, là quyền liên quan hoặc sở hữu […]

Xem thêm
Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để  bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng vào ngày: 24/03/2024

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ trong việc ngăn chặn các hành vi tiếp cận tác phẩm, khai thác trái phép quyền tác giả, quyền liên quan là việc các chủ thể quyền đưa ra các thông tin quản lý quyền của mình gắn với bản gốc hoặc bản sao tác […]

Xem thêm
Tìm hiểu về giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Tìm hiểu về giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng vào ngày: 11/03/2024

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định như sau: Giám định quyền tác giả, quyền liên quan Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là giám định) là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, […]

Xem thêm