Trang chủ » Thành lập công ty

Thành lập công ty

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty - 15/08/2023

Khác với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty TNHH 1 thành viên không có sự thay đổi về số thành viên góp vốn trong công ty mà thay vào đó là việc thay đổi chủ sở hữu công ty. Quy định của pháp luật về việc đăng ký thay đổi chủ […]

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

07/08/2023

 Số thành viên trong cong ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể thay đổi trong suốt quá trình hoạt động vì nhiều nguyên nhân. Việc thay đổi số thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp […]

Quy định về quản lý doanh nghiệp

Quy định về quản lý doanh nghiệp

Thành lập công ty - 25/07/2023

Pháp luật hiện hành quy định rõ ràng về vấn đề như thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp….Vậy, pháp luật quy định cụ thể về các quyền này ra sao và đối tượng được thực hiện các quyền này như thế nào ? 1.Quyền thành lập và quản lý doanh […]