Trang chủ » Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp - 29/11/2022

Việc phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp chủ sở hữu có thể dễ dàng đăng ký bảo hộ cho sản phẩm của mình, tránh những rủi ro pháp lý và có thêm kiến thức về luật sở hữu trí tuệ. Sáng chế Kiểu dáng công nghiệp Khái niệm Sáng chế […]