Trang chủ » Nhãn hiệu

Nhãn hiệu

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với logo công ty là gì

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với logo công ty là gì

Nhãn hiệu - 27/04/2023

Theo Điều 13 NĐ 22/2018/NĐ-CP quy định về tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng như sau: – Tác phẩm tạo hình quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: Hội […]

Làm thế nào để thực hiện đăng ký bản quyền đối với logo công ty

Làm thế nào để thực hiện đăng ký bản quyền đối với logo công ty

26/04/2023

Căn cứ Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan như sau: – Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký […]

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu - 19/04/2023

Căn cứ tại khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khái niệm nhãn hiệu cụ thể như sau: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo đó, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt […]

Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể

Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu - 12/04/2023

Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể bao gồm các tài liệu sau: – 02 tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có mẫu nhãn hiệu, phần mô tả nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai phải nêu rõ nhãn hiệu đăng […]

Quy định về nhãn hiệu tập thể

Quy định về nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu - 11/04/2023

Tại Việt Nam, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo làng nghề truyền thống hay sản xuất, kinh doanh các sản vật địa phương tương đối phổ biến. Nhằm bảo hộ thương hiệu cho một loại sản phẩm chung của một tập thể, từ đó, hướng tới quảng bá thương hiệu sản phẩm của địa […]

Quy định về đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế

Quy định về đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế

Nhãn hiệu - 08/04/2023

a, Đơn đăng ký nhãn hiệu Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu : bao gồm các tài liệu sau đây: […]

Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu

Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu

Nhãn hiệu - 06/04/2023

– Thẩm định hình thức Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ thì Cục Sở […]

Có các hệ thống phân loại nào phục vụ tra cứu nhãn hiệu hàng hóa?

Có các hệ thống phân loại nào phục vụ tra cứu nhãn hiệu hàng hóa?

Nhãn hiệu - 05/04/2023

– Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ để đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa (Thỏa ước Nice). Bảng phân loại lần thứ 8 gồm 45 nhóm sản phẩm và dịch vụ (34 nhóm sản phẩm, 11 nhóm dịch vụ). Người nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa phải chỉ rõ […]