Trang chủ » Bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả

Trích dẫn hợp lý tác phẩm là gì?

Trích dẫn hợp lý tác phẩm là gì?

Bản quyền tác giả - 16/05/2023

Căn cứ Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về việc trích dẫn hợp lý tác phẩm như sau: – Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình. Trong đó, phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, […]

Hành vi xâm phạm quyền cho phép biểu diễn tác phẩm trước công chúng

Hành vi xâm phạm quyền cho phép biểu diễn tác phẩm trước công chúng

11/05/2023

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ  thì biểu diễn tác phẩm là một trong các quyền quan trọng của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng được hiểu là quyền do chủ sở hữu tác phẩm độc quyền thực hiện, hoặc cho phép […]

Tàng trữ hàng hóa sách sao chép lậu bị phạt hành chính như thế nào?

Tàng trữ hàng hóa sách sao chép lậu bị phạt hành chính như thế nào?

Bản quyền tác giả - 28/04/2023

Căn cứ Điều 8 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng hóa sao chép lậu như sau: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan. […]

Giả mạo chữ ký tác giả trên sản phẩm có bị xử phạt hay không

Giả mạo chữ ký tác giả trên sản phẩm có bị xử phạt hay không

Bản quyền tác giả - 23/04/2023

Căn cứ Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau: – Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. – Mạo danh tác giả. – Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của […]

Ai là chủ thể quyền tác giả?

Ai là chủ thể quyền tác giả?

Bản quyền tác giả - 31/03/2023

Căn cứ Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả – Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bản quyền tác giả - 04/03/2023

Đăng ký bản quyền tác giả  là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có sự xâm phạm và là cơ sở chứng minh thời điểm phát sinh quyền. Thủ tục đăng ký quyền tác giả Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả được thực […]

Những hành vi xâm phạm đến các quyền liên quan

Những hành vi xâm phạm đến các quyền liên quan

Bản quyền tác giả - 17/02/2023

Quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Những hành vi xâm phạm quyền liên quan là những hành […]

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Bản quyền tác giả - 16/02/2023

 Từ rất lâu trước đây, con người bắt đầu quan tâm đến việc bảo hộ quyền tác giả. Mục đích của việc đăng ký bản quyền tác giả nhằm đảm bảo quyền lợi cho tác giả-  người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả đối với tác […]