Trang chủ » Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Phí, lệ phí sở hữu trí tuệ

Phí, lệ phí sở hữu trí tuệ

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 06/01/2023

Với mỗi loại hình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đều có mức chi phí riêng theo quy định của pháp luật. Vậy chi phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cụ thể là bao nhiêu? Chi phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ với một số quyền sở […]

Thời hạn bảo hộ sáng chế và thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thời hạn bảo hộ sáng chế và thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

27/12/2022

Sáng chế là một đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp, và quyền này chỉ được xác lập khi chủ sở hữu tiến hành đăng ký cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.  Sáng chế được bảo hộ dưới hai dạng: Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp […]

Bằng độc quyền sáng chế là gì?  Cần những tiêu chí gì để sản phẩm có khả năng được bảo hộ sáng chế?

Bằng độc quyền sáng chế là gì? Cần những tiêu chí gì để sản phẩm có khả năng được bảo hộ sáng chế?

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 02/12/2022

Sáng chế là tài sản vô hình. Nhưng khi được bảo hộ bởi Bằng độc quyền sáng chế thì nó lại trở thành một loại tài sản hữu hình. Hành vi bảo hộ này như một tấm khiên chắc chắn giúp cho chủ sở hữu có độc quyền ngăn cấm người hoặc tổ chức khác […]

Phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 29/11/2022

Việc phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp chủ sở hữu có thể dễ dàng đăng ký bảo hộ cho sản phẩm của mình, tránh những rủi ro pháp lý và có thêm kiến thức về luật sở hữu trí tuệ. Sáng chế Kiểu dáng công nghiệp Khái niệm Sáng chế […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 28/11/2022

Hàng năm, tại Việt Nam có rất nhiều sáng chế được công bố và đưa ra sử dụng. Tuy nhiên, rất nhiều cá nhân/ tổ chức còn chưa rõ về thủ tục để đăng ký, bảo vệ cho sự độc quyền của sản phẩm của chính mình. Vậy hãy cùng THB làm rõ những thắc […]

Những kiến thức cơ bản về sáng chế

Những kiến thức cơ bản về sáng chế

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 22/11/2022

Hàng năm, tại Việt Nam có rất nhiều sáng chế được công bố và đưa ra sử dụng. Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển đó là trình độ đạo nhái sản phẩm ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Vậy nên, chủ sở hữu sáng chế phải biết được những điều luật cơ bản […]