Trang chủ » Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 29/11/2022

Việc phân biệt sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp chủ sở hữu có thể dễ dàng đăng ký bảo hộ cho sản phẩm của mình, tránh những rủi ro pháp lý và có thêm kiến thức về luật sở hữu trí tuệ. Sáng chế Kiểu dáng công nghiệp Khái niệm Sáng chế […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

28/11/2022

Hàng năm, tại Việt Nam có rất nhiều sáng chế được công bố và đưa ra sử dụng. Tuy nhiên, rất nhiều cá nhân/ tổ chức còn chưa rõ về thủ tục để đăng ký, bảo vệ cho sự độc quyền của sản phẩm của chính mình. Vậy hãy cùng THB làm rõ những thắc […]

Những kiến thức cơ bản về sáng chế

Những kiến thức cơ bản về sáng chế

Sáng chế/Giải pháp hữu ích - 22/11/2022

Hàng năm, tại Việt Nam có rất nhiều sáng chế được công bố và đưa ra sử dụng. Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển đó là trình độ đạo nhái sản phẩm ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Vậy nên, chủ sở hữu sáng chế phải biết được những điều luật cơ bản […]