Trang chủ » Xử lý xâm phạm quyền

Xử lý xâm phạm quyền

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Xử lý xâm phạm quyền - 02/11/2023

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ trong việc ngăn chặn các hành vi tiếp cận tác phẩm, khai thác trái phép quyền tác giả, quyền liên quan là việc các chủ thể quyền đưa ra các thông tin quản lý quyền của mình gắn với bản gốc hoặc bản sao tác […]

Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm

Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm

20/10/2023

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao hợp lý để đáp ứng nhu cầu của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, do tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả […]

Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn

Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn

Xử lý xâm phạm quyền - 16/10/2023

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP), hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn được quy định như […]

Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

Xử lý xâm phạm quyền - 12/10/2023

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nắm giữ quyền được bảo hộ khác nhau về quyền nhân thân, quyền tài sản. Trừ trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả. Việc cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác […]

Pháp luật quy định gì về hàng giả?

Pháp luật quy định gì về hàng giả?

Xử lý xâm phạm quyền - 09/10/2023

  Hiện nay, tình trạng sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đang ngày một gia tăng rõ rệt. Hình thức vi phạm phổ biến thường liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán các mặt hàng trên mạng không đúng như quảng cáo, các đối tượng thường lợi […]

Các biện pháp phòng ngừa bị đánh cắp nhãn hiệu

Các biện pháp phòng ngừa bị đánh cắp nhãn hiệu

Xử lý xâm phạm quyền - 04/10/2023

Thương hiệu là tài sản vô hình nhưng có giá trị rất lớn đối với doanh nghiệp, là tài sản quyết định của doanh nghiệp, là cam kết của khách hàng, là uy tín, chất lượng, hình ảnh quốc gia…Việc bị mất nhãn hiệu sẽ gây tổn hại trực tiếp tới tình hình sản xuất […]

Chế tài xử phạt hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Chế tài xử phạt hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Xử lý xâm phạm quyền - 30/09/2023

 Trách nhiệm hành chính Căn cứ theo quy định tại Điều 211 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng […]

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý xâm phạm quyền - 27/09/2023

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những hành vi xâm phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến những sản phẩm trí tuệ mà các chủ sở hữu sáng tạo ra. Nhận thấy được vấn đề nghiêm trọng này, pháp luật đã đưa ra các biện pháp giúp bảo vệ và xử lý […]