Trang chủ » Mua bán và sát nhập doanh nghiệp

Mua bán và sát nhập doanh nghiệp

Tổng quan về hoạt động mua bán và sáp nhập

Tổng quan về hoạt động mua bán và sáp nhập

Mua bán và sát nhập doanh nghiệp - 02/02/2023

Hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) là khâu trung gian tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam. Trong hơn 1 thập kỷ qua, M&A đã trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các kênh thu hút vốn cho nền […]