Trang chủ » Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Phân biệt các hình thức đầu tư

Phân biệt các hình thức đầu tư

Tư vấn đầu tư - 23/01/2023

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu […]

Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

19/01/2023

Ngành, nghề kinh doanh bị cấm là những ngành nghề pháp luật cấm không cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Quy định của pháp luật về các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh?     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020;” Nhà đầu […]

Tổng hợp các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Tổng hợp các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn đầu tư - 18/01/2023

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trên thị trường xuất hiện càng nhiều các hình thức đầu tư mới; mỗi loại hình đầu tư đều sẽ có đặc điểm và lợi thế riêng.  Trên thực tế, trước khi bước chân vào thị trường, mỗi nhà đầu tư luôn cân nhắc và tính toán kỹ […]

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Tư vấn đầu tư - 17/01/2023

Quyền của nhà đầu tư Được bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực đầu tư để phục vụ cho việc đầu tư của doanh nghiệp mình Bình đẳng trước pháp luật là như nhau trong việc sử dụng các nguồn vốn tín dụng hoặc các quỹ hỗ trợ vốn. Sử […]

Tư vấn đầu tư là gì?

Tư vấn đầu tư là gì?

Tư vấn đầu tư - 14/01/2023

Tư vấn đầu tư, được gọi với tên tiếng Anh đó chính là “investment advice‘. Tư vấn đầu tư được nhận định như những khuyến nghị hoặc hướng dẫn nhằm giải thích và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về việc đầu tư, mua, bán hoặc kinh doanh về một hay một chuỗi […]