Trang chủ » Pháp lý doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp

Quy định pháp luật về việc thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định pháp luật về việc thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 19/08/2023

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được thuộc các ngành nghề trái với quy định của pháp luật và phải được đăng ký trên hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì cần phải thông báo […]

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

16/08/2023

Doanh nghiệp tư nhân sẽ bị thay đổi chủ doanh nghiệp trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục đăng ký việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?      Các trường hợp doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp gồm: Chủ doanh […]

Áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Pháp lý doanh nghiệp - 03/08/2023

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt là chính sách nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Quy định về việc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo pháp luật hiện hành? […]

Quy định về quản lý doanh nghiệp

Quy định về quản lý doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 25/07/2023

Pháp luật hiện hành quy định rõ ràng về vấn đề như thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp….Vậy, pháp luật quy định cụ thể về các quyền này ra sao và đối tượng được thực hiện các quyền này như thế nào ? 1.Quyền thành lập và quản lý doanh […]

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 12/07/2023

Nguyên nhân chính dẫn đến việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp chủ yếu đến từ việc tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp. Quy định về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp như thế nào ? Đăng ký thay […]

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ góp vốn của các thành viên trong doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 08/07/2023

 Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh thì các cổ đông hoặc thành viên góp vốn sẽ đóng góp phần tài sản của mình và sẽ được quy đổi thành 1 tỷ lệ nhất định gọi là phần góp vốn và tỷ lệ góp vốn của các thành […]

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 05/07/2023

Một trong những điều kiện bắt buộc và quan trọng nhất để thành lập doanh nghiệp là vốn điều lệ. Số vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp được quy định như thế nào?  Trường […]

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 03/07/2023

Sau khi hoàn thành việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và […]