Trang chủ » Pháp lý doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Quy định của pháp luật về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Pháp lý doanh nghiệp - 08/03/2023

Trong quá trình thành lập công ty việc các cá nhân, tổ chức đóng góp tài sản của mình để thành lập công ty được gọi là góp vốn cho doanh nghiệp. Để công ty có thể sử dụng phần vốn góp cho việc thành lập công ty thì cá nhân , tổ chức sở […]

Quy định của pháp luật về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

03/03/2023

Việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần phải được thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và được thực hiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp    Căn cứ theo Điều 31 Luật […]

Quy định pháp luật về đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định pháp luật về đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 26/02/2023

Nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin cơ bản của doanh  nghiệp như: trụ sở doanh nghiệp; tên ; mã số doanh nghiệp….Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi các thông tin trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải đăng ký việc thay […]

Tổng quan về mã số doanh nghiệp

Tổng quan về mã số doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 23/02/2023

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản được cơ quan đăng ký có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung của Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các thông tin như: trụ sở chính của […]

Quy định của pháp luật về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 22/02/2023

Bất kể loại hình doanh nghiệp nào khi muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh, sản xuất đều phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, trong một số trường […]

Các hoạt động bị cấm đối với doanh nghiệp kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Các hoạt động bị cấm đối với doanh nghiệp kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Pháp lý doanh nghiệp - 20/02/2023

Giải thể doanh nghiệp là hoạt động chấm dứt việc hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Sau khi nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải nhanh chóng tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Theo […]

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Pháp lý doanh nghiệp - 19/02/2023

  Một doanh nghiệp khi không còn đáp ứng đủ các yêu cầu của thị trường hoặc vì 1 lý do nào đó dẫn đến không thể tiếp tục hoạt động có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp được pháp luật quy định như […]

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp - 18/02/2023

Khi 1 doanh nghiệp không còn có thể tiếp tục hoạt động vì nhiều lý do, bạn cần phải tiến hành giải thể doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, thủ tục tiến hành giải thể cho doanh nghiệp lại khá rườm rà, phức tạp. Vậy giải thể doanh nghiệp là gì và quy định của pháp […]