Trang chủ » Blog » Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

17/01/2023 - 11

Thblaw.com.vn

-

Quyền của nhà đầu tư Được bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực đầu tư để phục vụ cho việc đầu tư của doanh nghiệp mình Bình đẳng trước pháp luật là như nhau trong việc sử dụng các nguồn vốn tín dụng hoặc các quỹ hỗ trợ vốn. Sử […]

  • Quyền của nhà đầu tư

Được bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực đầu tư để phục vụ cho việc đầu tư của doanh nghiệp mình

Bình đẳng trước pháp luật là như nhau trong việc sử dụng các nguồn vốn tín dụng hoặc các quỹ hỗ trợ vốn. Sử dụng tài nguyên đất đai, những tài nguyên có giá trị khác trong phạm vi pháp luật đã quy định.

Được tiến hành các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư:

Có thể nhập khẩu theo hình thức trực tiếp hoặc tiến hành thông qua hình thức ủy thác trong việc nhập khẩu các máy móc và những thiết bị vật tư có liên quan phục vụ mục đích của hoạt động đầu tư. Tiến hành việc xuất khẩu hàng hóa một cách trực tiếp hoặc có thể tiến hành thông qua việc ủy thác nhập khẩu.

Nhà đầu tư được quyền mua ngoại tệ:

Nhà đầu tư tiến hành việc mua ngoại tệ trong các tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh trong việc đáp ứng những giao dịch vãng lai và các giao dịch khác của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Quyền được chuyển nhượng và điều chỉnh vốn của dự án đầu tư.

Quyền được thế chấp và sử dụng các tài sản liên quan đến tài nguyên đất: Có thể tiến hành việc thế chấp đất cùng với các tài sản gắn với tài nguyên đất để tiến hành việc vay vốn theo quy định của pháp luật.

  • Nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Bên cạnh những quyền lợi nhất định, nhà đầu tư cần chấp hành thông qua nghĩa vụ như sau:

Đảm bảo việc tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật đầu tư và thực hiện theo đúng những gì đăng ký đầu tư được quy định rõ trong nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư.

Cần chịu trách nhiệm về tính chân thực, rõ ràng của các văn bản mà chủ đầu tư đã tiến hành đăng ký cùng hồ sơ dự án đầu tư, tính hợp lệ của các văn bản pháp lý liên quan.

Thực hiện những nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các hoạt động tài chính trong phạm vi của doanh nghiệp mình.

 

Bài viết liên quan
No Image

Chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước áp dụng cho những đối tượng nào?

Đăng vào ngày: 24/01/2023

Căn cứ quy định tại Điều 19 NĐ 31/2021 NĐ-CP thì chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước áp dụng cho những đối tượng như sau: – Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục […]

Xem thêm
Phân biệt các hình thức đầu tư

Phân biệt các hình thức đầu tư

Đăng vào ngày: 23/01/2023

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu […]

Xem thêm
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Đăng vào ngày: 21/01/2023

Nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ trình tự giải quyết một vụ án dân sự từ lúc phát sinh đến khi kết thúc quá trình xử lý theo quy định Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, Công ty Tư vấn THB xin được gửi đến đọc giả bài viết về trình tự giải […]

Xem thêm
Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Đăng vào ngày: 19/01/2023

Ngành, nghề kinh doanh bị cấm là những ngành nghề pháp luật cấm không cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Quy định của pháp luật về các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh?     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020;” Nhà đầu […]

Xem thêm