Thông tin pháp lý

Quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Thông tin pháp lý - 25/08/2023

      Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là hình thức đầu tư phổ biến ở Việt Nam. Quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như thế nào? Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ […]

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

24/08/2023

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài có thể thực hiện hoạt động đầu tư như các tổ chức kinh tế khác không? […]

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI MỸ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI MỸ

Thông tin pháp lý - 21/08/2023

Việt Nam hiện đang được hưởng rất nhiều lợi ích trong quan hệ thương mại với Mỹ do luôn có giá trị xuất siêu lớn sang thị trường này. Vì vậy, việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là vô cùng […]

XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thông tin pháp lý - 18/08/2023

Sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là hàng được gắn chứng nhận đã đăng ký thương hiệu trên thân sản phẩm, trên bao bì hoặc trên bất kỳ thông tin quảng cáo nào đính kèm sản phẩm mà không có sự cho phép phân phối của chủ thương hiệu. Mỗi Người bán […]

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thông tin pháp lý - 17/08/2023

Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định :” Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…”. Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sỏ hữu doanh nghiệp tư nhân phải được […]

Cách nộp phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Cách nộp phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Thông tin pháp lý - 01/08/2023

Chủ đơn cần thực hiện nộp phí, lệ phí để được cấp văn bằng chính thức bằng một trong các cách sau: Cách 1: Nộp phí, lệ phí trực tiếp tại các điểm tiếp nhận đơn Cách 2: Nộp phí, lệ phí qua dịch vụ chuyển tiền bưu điện đến một trong các điểm tiếp […]

Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Thông tin pháp lý - 27/07/2023

Chỉ dẫn địa lý là một đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ và chỉ có nhà nước mới có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Để bảo vệ đối tượng này, pháp luật đã quy định các hành vi xâm phạm đối với chỉ dẫn địa lý. Căn cứ theo quy định […]

Hình thức hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật

Hình thức hỗ trợ đầu tư theo quy định pháp luật

Thông tin pháp lý - 26/07/2023

Hỗ trợ đầu tư là một trong những chính sách hỗ trợ chủ yếu của nhà nước đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Pháp luật quy định thế nào về hỗ trợ đầu tư? 1.Khái niệm hỗ trợ đầu tư Hỗ trợ đầu tư là việc Nhà nước […]