Trang chủ » Thông tin pháp lý

Thông tin pháp lý

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thông tin pháp lý - 20/11/2023

Hiện nay, vấn nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra phổ biến, gây tổn hại tới lợi ích của chủ sở hữu. Để thực thi quy định của pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp Nhà nước quy định các biện pháp để chủ sở hữu tự bảo vệ […]

Quyền của tác giả sáng chế trong trường hợp không phải là chủ sở hữu

Quyền của tác giả sáng chế trong trường hợp không phải là chủ sở hữu

19/11/2023

Tại Khoản 1 Điều 122 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về tác giả của sáng chế như sau: “Điều 122. Tác giả và quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp […]

Tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải xử lý thế nào

Tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải xử lý thế nào

Thông tin pháp lý - 16/11/2023

Tại khoản 1 Điều 19 NĐ 01/2021/NĐ-CP quy định, không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu […]

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Thông tin pháp lý - 14/11/2023

Công ty cổ phần là loại hình công ty có thể huy động vốn từ nhiều tổ chức và cá nhân bằng cách phát hành và chào bán cổ phần. Ở Việt Nam, loại hình công ty này đã trở thành phổ biến cùng với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Trong công ty […]

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Sở hữu trí tuệ

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Sở hữu trí tuệ

Thông tin pháp lý - 06/11/2023

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. Quyền chống […]

Hậu quả của việc không đăng ký độc quyền thương hiệu

Hậu quả của việc không đăng ký độc quyền thương hiệu

Thông tin pháp lý - 01/11/2023

Bất lợi trong các chiến dịch tiếp thị thương hiệu Hầu hết các công ty quảng cáo, truyền thông tiếp thị hiện nay trong quá trình đàm phán ký hợp đồng dịch vụ đều yêu cầu khách hàng cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để chắc chắn nhãn hiệu không xâm phạm […]

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Sở hữu trí tuệ

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Sở hữu trí tuệ

Thông tin pháp lý - 29/10/2023

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. Quyền chống […]

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Thông tin pháp lý - 24/10/2023

1.Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền Bước 1: Lựa chọn và phân nhóm khi đăng ký thương hiệu độc quyền Việc lựa chọn mẫu thương hiệu và phân nhóm thương hiệu đăng ký sẽ giúp khách hàng xác định được phạm vi quyền của thương hiệu, việc này còn là căn cứ để […]