Trang chủ » Blog » Tác phẩm phái sinh là gì?

Tác phẩm phái sinh là gì?

05/08/2023 - 73

Thblaw.com.vn

-

Với Công ước Berne, không định nghĩa thế nào là một tác phẩm phái sinh theo ý nghĩa của luật quyền tác giả, cụ thể tại khoản 3 Điều 2 Công ước Berne quy định: “Các tác phẩm dịch, mô phỏng chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác từ một tác phẩm văn học […]

Với Công ước Berne, không định nghĩa thế nào là một tác phẩm phái sinh theo ý nghĩa của luật quyền tác giả, cụ thể tại khoản 3 Điều 2 Công ước Berne quy định: “Các tác phẩm dịch, mô phỏng chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác từ một tác phẩm văn học nghệ thuật đều được bảo hộ như các tác phẩm gốc mà không phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc”.

Tác phẩm phái sinh theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. 

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo ra trên cơ sở tác phẩm đã cỏ (tác phẩm gốc), bằng việc thay đổi nội dung, hình thức thể hiện hoặc cả hai. Tác phẩm phải sinh mặc dù được tạo trên cơ sở tác phẩm đã có nhưng nó vẫn có yếu tố sáng tạo đủ để được bảo hộ như một tác phẩm độc lập.

 Một tác phẩm được coi là “phái sinh” từ tác phẩm gốc nếu thai mãn các dấu hiệu sau:

 (i) có thể nhận thấy dấu ấn của tác phẩm gốc trong tác phẩm phái sinh (như nội dung, cốt truyện, tuyến nhân vật… của tác phẩm gốc);

 (ii) có dấu ấn sáng tạo riêng của tác giả tác phẩm phái sinh, thể hiện qua việc phát triển về nội dung hay thay đổi hình thức thể hiện, ngôn ngữ… của tác phẩm. 

Tác giả tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ những nội dung có tính nguyên gốc (do họ sáng tạo) và tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến Quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh. Việc tạo ra, khai thác, sử dụng tác phẩm phái sinh phải được sự cho phép của chủ sở hữu tác phẩm gốc.

Dù được hình thành trên cơ sở thay đổi tác phẩm đã có, tác giả thay đổi cách thức diễn đạt mang theo dấu ấn riêng mình nhưng tác phẩm vẫn có tính nguyên gốc. Đây là mối liên hệ đặc biệt giữa tác phẩm gốc và tác phẩm phái sinh. Tuy vậy, tác phẩm phái sinh và tác phẩm gốc vẫn là hai tác phẩm độc lập, riêng biệt và được pháp luật bảo hộ quyền tác giả riêng cho từng tác phẩm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

Bài viết liên quan
Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để  bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng vào ngày: 24/03/2024

Quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp công nghệ trong việc ngăn chặn các hành vi tiếp cận tác phẩm, khai thác trái phép quyền tác giả, quyền liên quan là việc các chủ thể quyền đưa ra các thông tin quản lý quyền của mình gắn với bản gốc hoặc bản sao tác […]

Xem thêm
Tìm hiểu về giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Tìm hiểu về giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng vào ngày: 11/03/2024

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định như sau: Giám định quyền tác giả, quyền liên quan Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là giám định) là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, […]

Xem thêm
Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có là một?

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có là một?

Đăng vào ngày: 24/02/2024

Theo Điều 6 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ghi nhận: “Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học”. Như vậy, để được công nhận là tác giả và được pháp luật bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình, chủ […]

Xem thêm
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Đăng vào ngày: 19/02/2024

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc bao gồm hai nhóm quyền là quyền nhân thân (còn được gọi là quyền tinh thần) và quyền tài sản (còn được gọi là quyền kinh tế). Tuỳ thuộc vào tính chất cũng như ảnh hưởng của các quyền này đối với lợi ích của tác […]

Xem thêm