Trang chủ » Blog » Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

12/01/2023 - 14

Thblaw.com.vn

-

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Sở hữu trí tuệ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của thế giới. Để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, […]

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Sở hữu trí tuệ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế, Việt Nam đã lồng ghép sở hữu trí tuệ trong từng lĩnh vực kinh tế-xã hội nhằm xây dựng và phát triển một số ngành kinh tế sử dụng tài sản trí tuệ. 

Từ đó, hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ giữ vị trí hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh,… nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ và sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. 

Căn cứ Điều 10 Luật Sở hữu trí tuệ, nội dung quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ bao gồm:

Điều 10. Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

 1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 3. Tổ chức bộ máy quản lý về sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về sở hữu trí tuệ.
 4. Cấp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ giống cây trồng.
 5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 6. Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ.
 7. Tổ chức, quản lý hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.
 8. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 9. Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì trách nhiệm quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể như sau:

Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ Văn hoá – Thông tin trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 2. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền.
 3. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các cấp

Theo đó có thể thấy pháp luật đã quy định đối với hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông qua việc hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ như áp dụng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ, nhất là thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp… 

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ:

—————————————————

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

 

Bài viết liên quan
No Image

Chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước áp dụng cho những đối tượng nào?

Đăng vào ngày: 24/01/2023

Căn cứ quy định tại Điều 19 NĐ 31/2021 NĐ-CP thì chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước áp dụng cho những đối tượng như sau: – Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục […]

Xem thêm
Phân biệt các hình thức đầu tư

Phân biệt các hình thức đầu tư

Đăng vào ngày: 23/01/2023

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu […]

Xem thêm
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Đăng vào ngày: 21/01/2023

Nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ trình tự giải quyết một vụ án dân sự từ lúc phát sinh đến khi kết thúc quá trình xử lý theo quy định Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, Công ty Tư vấn THB xin được gửi đến đọc giả bài viết về trình tự giải […]

Xem thêm
Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Đăng vào ngày: 19/01/2023

Ngành, nghề kinh doanh bị cấm là những ngành nghề pháp luật cấm không cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Quy định của pháp luật về các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh?     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020;” Nhà đầu […]

Xem thêm