Trang chủ » THB

Thẻ: THB

No Image

Thương hiệu cá nhân là gì?

- 03/11/2021

Việc đăng ký bảo hộ cho thương hiệu cá nhân vô cùng cần thiết trong quá trình phát triển thương hiệu riêng của chủ sở hữu, đặc biệt trước khi cá nhân đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường. Đăng ký thương hiệu là việc làm cần thiết, để bảo hộ loại tài sản […]

No Image

Điều kiện đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

- 02/11/2021

Chỉ dẫn địa lý được biết đến là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó […]

No Image

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

- 02/11/2021

Mỹ vẫn luôn luôn giữ vị thế là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng thời là một thị trường vô cùng tiềm năng thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cùng với việc nhu cầu phát triển kinh tế và sở hữu trí tuệ ngày càng […]