Trang chủ » Blog » Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội.

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội.

17/06/2023 - 51

Thblaw.com.vn

-

Doanh nghiệp xã hội có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội ngày nay nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết về doanh nghiệp xã hội cũng như sự quan trọng của doanh nghiệp xã hội. Vậy, doanh nghiệp xã hội là gì và quyền, nghĩa vụ của doanh […]

Doanh nghiệp xã hội có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội ngày nay nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết về doanh nghiệp xã hội cũng như sự quan trọng của doanh nghiệp xã hội. Vậy, doanh nghiệp xã hội là gì và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được pháp luật quy định như thế nào?

  • Doanh nghiệp xã hội là gì?

     Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các điều kiện :

  • Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này
  •  Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
  •  Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

      Như vậy, doanh nghiệp xã hội có thể được hiểu là doanh nghiệp được đăng ký  thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng và doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

  • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hộ theo quy định pháp luật

      Khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội , cụ thể như sau:

“ 2. Ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

c) Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động;

d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.”

      Doanh nghiệp xã hội ngoài có các quyền, nghĩa vụ được quy định theo Luật này, doanh nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020.

  • Lưu ý :
  • Khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.
  •  Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Bài viết liên quan
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH, CTCP

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH, CTCP

Đăng vào ngày: 22/08/2023

Bất kì công ty nào cũng cần có người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể xuất hiện các lý do bất khả kháng dẫn đến việc phải thay đổi người đại diện pháp luật. Quy định pháp luật về việc đăng ký thay đổi […]

Xem thêm
Quy định pháp luật về việc thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định pháp luật về việc thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng vào ngày: 19/08/2023

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được thuộc các ngành nghề trái với quy định của pháp luật và phải được đăng ký trên hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì cần phải thông báo […]

Xem thêm
Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đăng vào ngày: 16/08/2023

Doanh nghiệp tư nhân sẽ bị thay đổi chủ doanh nghiệp trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục đăng ký việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?      Các trường hợp doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp gồm: Chủ doanh […]

Xem thêm
Áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đăng vào ngày: 03/08/2023

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt là chính sách nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Quy định về việc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo pháp luật hiện hành? […]

Xem thêm