Trang chủ » Blog » Quy định pháp luật về quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

Quy định pháp luật về quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

10/06/2023 - 55

Thblaw.com.vn

-

Pháp luật về doanh nghiệp quy định chủ doanh nghiệp có quyền thành lập doanh nghiệp và phải có nghĩa vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định như thế nào về quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp ?      Điều 5 […]

Pháp luật về doanh nghiệp quy định chủ doanh nghiệp có quyền thành lập doanh nghiệp và phải có nghĩa vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định như thế nào về quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp ?

     Điều 5 Nghị định 01/2021 NĐ- CP quy định về quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp như sau :

  • Người có quyền thành lập doanh nghiệp 

     Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 01/2021 NĐ-CP quy định : “Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và được Nhà nước bảo hộ.”

    Như vậy, cá nhân, tổ chức có nhu cầu đều có quyền thành lập doanh  nghiệp và quyền thành lập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức sẽ được Nhà nước bảo hộ.

  • Nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp

      Nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp được quy định: 

“Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.”

       Như vậy, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đăng ký doanh nghiệp còn phải công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 01/2021 NĐ-CP , các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

* Lưu ý:

       Điều 5 Nghị định 01/2021 NĐ-CP quy định tại Khoản 3 và 4 Nghị định này quy định về việc Cơ quan đăng ký kinh doanh không được có các hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời Điều luật còn thể hiện sự thống nhất quy định khi đề cập đến việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không được ban hành các quy định về đăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương. Quy định này nhằm đảm bảo không chồng lấn giữa các quy định và đề cao tính tuân thủ pháp luật.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Bài viết liên quan
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH, CTCP

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH, CTCP

Đăng vào ngày: 22/08/2023

Bất kì công ty nào cũng cần có người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể xuất hiện các lý do bất khả kháng dẫn đến việc phải thay đổi người đại diện pháp luật. Quy định pháp luật về việc đăng ký thay đổi […]

Xem thêm
Quy định pháp luật về việc thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định pháp luật về việc thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng vào ngày: 19/08/2023

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được thuộc các ngành nghề trái với quy định của pháp luật và phải được đăng ký trên hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì cần phải thông báo […]

Xem thêm
Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Đăng vào ngày: 16/08/2023

Doanh nghiệp tư nhân sẽ bị thay đổi chủ doanh nghiệp trong trường hợp nào? Trình tự, thủ tục đăng ký việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?      Các trường hợp doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp gồm: Chủ doanh […]

Xem thêm
Áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đăng vào ngày: 03/08/2023

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt là chính sách nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Quy định về việc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo pháp luật hiện hành? […]

Xem thêm