Trang chủ » Blog » Quy định pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Quy định pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

17/07/2023 - 48

Thblaw.com.vn

-

Ngoài các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh; Luật Đầu tư 2020 còn quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh điều kiện ? 1.Khái niệm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Căn cứ theo […]

Ngoài các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh; Luật Đầu tư 2020 còn quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh điều kiện ?

1.Khái niệm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 , định  nghĩa về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được hiểu như sau:” Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

2. Các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Khoản 2 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được nêu tại Phụ lục IV của Luật này bao gồm 227 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Quy định về điều kiện đầu tư vào các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 • Điều kiện đầu tư vào các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

       Điều kiện đầu tư kinh doanh vào các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại khoản 3 và 4 Luật Đầu tư 2020, cụ thể:

“ 3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

4.Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.”

 • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

       Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm:

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;
 •  Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);
 • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh;
 • Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).
 • Hình thức áp dụng các điều kiện đầu tư kinh doanh 

      Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hình thức áp dụng các điều kiện đầu tư kinh doanh các ngành nghề đó như sau:

 • Giấy phép;
 • Giấy chứng nhận;
 •  Chứng chỉ;
 •  Văn bản xác nhận, chấp thuận;
 • Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý : 

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

 

Bài viết liên quan
Hồ sơ và chi phí đăng ký mã số mã vạch

Hồ sơ và chi phí đăng ký mã số mã vạch

Đăng vào ngày: 17/02/2024

Theo quy định của pháp luật, chủ thể phải chuẩn bị những giấy tờ sau để làm hồ sơ đăng ký mã số mã vạch:  – 02 bản Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch. Theo mẫu số 12 Phụ lục Nghị định 74/2018/NNĐ-CP. – Bản sao GCN ĐKDN hoặc Quyết định thành […]

Xem thêm
ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỐI TƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đăng vào ngày: 16/02/2024

Khi công nghệ thông tin phát triển mạnh thì Internet và các mạng mở là môi trường thúc đẩy quan hệ thương mại điện tử, các tài sản trí tuệ được đưa vào giao dịch thương mại điện tử ngày càng nhiều. Điều này đã tạo ra nhiều kẽ hở cho việc mua bán hàng […]

Xem thêm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động khi nào?

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động khi nào?

Đăng vào ngày: 05/02/2024

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là những tổ chức được doanh nghiệp thành lập để mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chủ quan và khách quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể […]

Xem thêm
Tìm hiểu về bảo hộ bí mật kinh doanh

Tìm hiểu về bảo hộ bí mật kinh doanh

Đăng vào ngày: 04/02/2024

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh, là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Vậy chủ sở hữu của bí […]

Xem thêm