Trang chủ » Blog » Phân biệt chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp

Phân biệt chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp

03/01/2023 - 14

Thblaw.com.vn

-

Chia công ty và tách công ty là hai hình thức phổ biến trong tổ chức lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa thể xác định rõ ràng thế nào là chia doanh nghiệp và thế nào là tách doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để phân biệt giữa chia và tách […]

Chia công ty và tách công ty là hai hình thức phổ biến trong tổ chức lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa thể xác định rõ ràng thế nào là chia doanh nghiệp và thế nào là tách doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để phân biệt giữa chia và tách công ty ?

1.Khái niệm chia, tách công ty

  • Chia công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
  • Tách công ty là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2. Phân biệt chia, tách công ty

Giống nhau :

  • Chia công ty và tách công ty đều áp dụng cho đối tượng là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
  • Các công ty mới được thành lập trên cơ sở chia, tách công ty đều giữ nguyên loại hình doanh nghiệp của công ty cũ
  • Các công ty mới được thành lập sẽ được kế thừa các quyền, nghĩa vụ của công ty cũ nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ của công ty cũ.
  • Thủ tục chia, tách công ty gần giống nhau.

Khác nhau  :

  • Sau khi chia thành các công ty mới cùng loại, công ty bị chia sẽ chấm dứt hoạt động.
  • Các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty và công ty bị tách cùng hoạt động và có nghĩa vụ với nhau
  • Chia công ty sẽ thành lập 2 hoặc nhiều công ty mới còn tách công ty sẽ thành lập 1 hoặc 1 số công ty mới

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

 

Bài viết liên quan
Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang CTCP

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang CTCP

Đăng vào ngày: 26/01/2023

Trong chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp không chỉ có thể chuyển từ CTCP sang công ty TNHH mà ngược lại, công ty TNHH cũng có thể chuyển đổi loại hình thành CTCP.  Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH viên thành CTCP    Hồ sơ đăng ký […]

Xem thêm
   Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn

   Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn

Đăng vào ngày: 20/01/2023

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP sang công ty TNHH được thực hiện như thế nào ? Hồ […]

Xem thêm
Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Đăng vào ngày: 11/01/2023

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm : chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chuyển đổi công ty cổ phần thành […]

Xem thêm
Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

Đăng vào ngày: 09/01/2023

Trong hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp ngoài các hình thức như : chia công ty, tách công ty, hợp nhất, sáp nhập thì còn có chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì và đặc điểm của hình thức này ra sao?       Chuyển đổi loại hình doanh […]

Xem thêm