Trang chủ » Blog » Nhà nước có chính sách gì về sở hữu trí tuệ?

Nhà nước có chính sách gì về sở hữu trí tuệ?

05/01/2023 - 14

Thblaw.com.vn

-

Chính sách sở hữu trí tuệ là chính sách do nhà nước đề ra để một mặt vừa bảo vệ các quyền liên quan tới sở hữu trí tuệ và một mặt cũng thúc đẩy sự phát triển của tác phẩm trí tuệ và khuyến khích các hoạt động sở hữu trí tuệ. Các chính […]

Chính sách sở hữu trí tuệ là chính sách do nhà nước đề ra để một mặt vừa bảo vệ các quyền liên quan tới sở hữu trí tuệ và một mặt cũng thúc đẩy sự phát triển của tác phẩm trí tuệ và khuyến khích các hoạt động sở hữu trí tuệ. Các chính sách sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định cụ thể theo luật sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Điều 8. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ

  1. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.
  2. Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
  3. Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
  4. Ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan làm công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học – kỹ thuật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay, pháp luật về sở hữu trí tuệ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ. Thông qua các quy định như trên, có thể thấy pháp luật đã đề ra rất cụ thể những chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Vai trò của các chính sách sở hữu trí tuệ rất quan trọng bởi các công ty như nêu trên sẽ đối mặt với những thiệt hại về mặt kinh tế do hành vi “chiếm đoạt” của các đối thủ cạnh tranh. Nếu không có sự bảo hộ nhãn hiệu, công ty không thể xây dựng được “uy tín thương hiệu” mà hy vọng là có thể tồn tại vượt ra khỏi thời gian bảo hộ sáng chế…

Bên cạnh đó, chính sách quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đóng vai trò là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Thực tế, Cục Sở hữu trí tuệ thường xuyên thực hiện việc giải đáp và hướng dẫn thực hiện pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp như giải đáp vướng mắc về việc rút ngắn thời gian thẩm định, cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp và các nội dung về đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Cục còn tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm thi hành những điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ như tiếp tục cung cấp thông tin về hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở thời kỳ hiện nay theo yêu cầu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

 

Bài viết liên quan
No Image

Chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước áp dụng cho những đối tượng nào?

Đăng vào ngày: 24/01/2023

Căn cứ quy định tại Điều 19 NĐ 31/2021 NĐ-CP thì chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước áp dụng cho những đối tượng như sau: – Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục […]

Xem thêm
Phân biệt các hình thức đầu tư

Phân biệt các hình thức đầu tư

Đăng vào ngày: 23/01/2023

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu […]

Xem thêm
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Đăng vào ngày: 21/01/2023

Nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ trình tự giải quyết một vụ án dân sự từ lúc phát sinh đến khi kết thúc quá trình xử lý theo quy định Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, Công ty Tư vấn THB xin được gửi đến đọc giả bài viết về trình tự giải […]

Xem thêm
Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Đăng vào ngày: 19/01/2023

Ngành, nghề kinh doanh bị cấm là những ngành nghề pháp luật cấm không cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Quy định của pháp luật về các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh?     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020;” Nhà đầu […]

Xem thêm