Trang chủ » Blog » Hồ sơ yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Hồ sơ yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan

08/10/2023 - 115

Thblaw.com.vn

-

Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 40 NĐ 105/2006/ NĐ- CP quy định như sau: Thẩm quyền trưng cầu giám định sở hữu trí tuệ và quyền yêu cầu giám định sở hữu trí tuệ 1.Cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định sở hữu trí tuệ gồm các cơ quan có thẩm […]

Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 40 NĐ 105/2006/ NĐ- CP quy định như sau:

Thẩm quyền trưng cầu giám định sở hữu trí tuệ và quyền yêu cầu giám định sở hữu trí tuệ

1.Cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định sở hữu trí tuệ gồm các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 200 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định sở hữu trí tuệ bao gồm:

a) Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ;

b) Tổ chức, cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ;

c) Tổ chức, cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về sở hữu trí tuệ.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu giám định quy định tại khoản 2 Điều này có quyền tự mình hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác yêu cầu tổ chức giám định sở hữu trí tuệ, người giám định sở hữu trí tuệ thực hiện giám định.

Căn cứ trên quy định cá nhân có quyền yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

– Chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan;

– Cá nhân bị yêu cầu xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan;

– Cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan.

Lưu ý: Cá nhân có quyền yêu cầu giám định có quyền tự mình hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác yêu cầu tổ chức giám định sở hữu trí tuệ, người giám định sở hữu trí tuệ thực hiện giám định.

Cá nhân có yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan phải chuẩn bị những hồ sơ gì gửi đến giám định viên hoạt động độc lập?

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định như sau:

Yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu giám định

  1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 40 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu giám định đến giám định viên hoạt động độc lập hoặc tổ chức giám định. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản yêu cầu giám định trong đó có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

– Số CMND hoặc số quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, ngày cấp, nơi cấp của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

– Số điện thoại, Fax, E-mail của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

– Tư cách yêu cầu giám định (tác giả; chủ sở hữu quyền tác giả; chủ sở hữu quyền liên quan; người có quyền, lợi ích liên quan; tư cách khác);

– Căn cứ yêu cầu giám định;

– Nội dung yêu cầu giám định;

– Các nội dung liên quan khác.

b) Các tài liệu kèm theo:

– Các mẫu cần giám định;

– Các tài liệu chứng minh về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan;

– Các tài liệu liên quan khác.

Theo đó, cá nhân có yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan phải chuẩn bị những hồ sơ sau đây gửi đến giám định viên hoạt động độc lập:

(1) Văn bản yêu cầu giám định trong đó có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

– Số CMND hoặc số quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, ngày cấp, nơi cấp của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

– Số điện thoại, Fax, E-mail của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

– Tư cách yêu cầu giám định (tác giả; chủ sở hữu quyền tác giả; chủ sở hữu quyền liên quan; người có quyền, lợi ích liên quan; tư cách khác);

– Căn cứ yêu cầu giám định;

– Nội dung yêu cầu giám định;

– Các nội dung liên quan khác.

(2) Các tài liệu kèm theo:

– Các mẫu cần giám định;

– Các tài liệu chứng minh về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan;

– Các tài liệu liên quan khác.

Trường hợp nào giám định viên hoạt động độc lập từ chối tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan?

Theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL quy định như sau:

Yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu giám định

  1. Giám định viên hoạt động độc lập hoặc tổ chức giám định từ chối thực hiện giám định đối với một trong các trường hợp sau:

a) Không thuộc chuyên ngành giám định quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này;

b) Các quy định tại điểm b khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2010/NĐ-CP.

Theo đó, giám định viên hoạt động độc lập từ chối tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan của cá nhân có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Không thuộc chuyên ngành giám định quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL:

+ Giám định quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

+ Giám định quyền liên quan đối với các đối tượng quyền liên quan quy định tại Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

– Các quy định tại điểm b khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP), quy định cụ thể như sau:

+ Từ chối giám định trong trường hợp tài liệu liên quan không đủ hoặc không có giá trị để đưa ra kết luận giám định;

+ Từ chối giám định trong trường hợp giám định viên có quyền, lợi ích liên quan đến đối tượng giám định, vụ việc cần giám định hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của kết luận giám định;

Để được tư vấn chi tiết và sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:
—————————————————
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB
Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0836383322
Email: huyenvu@thblaw.com.vn
Bài viết liên quan
Bảo hộ bí mật kinh doanh: Ưu điểm và nhược điểm

Bảo hộ bí mật kinh doanh: Ưu điểm và nhược điểm

Đăng vào ngày: 27/05/2024

Trái với các đối tượng sở hữu trí tuệ truyền thống khác, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh không cần phải đăng ký, có nghĩa là bí mật kinh doanh được bảo hộ mà không cần bất cứ hình thức mang tính thủ tục nào. Bởi vậy, một bí mật […]

Xem thêm
Phân biệt các nhóm quyền sở hữu trí tuệ

Phân biệt các nhóm quyền sở hữu trí tuệ

Đăng vào ngày: 20/05/2024

Trí tuệ là khả năng nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền sở hữu đối với sản phẩm của hoạt động trí tuệ và tinh thần như tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm khoa học, sáng chế, kiểu dáng công […]

Xem thêm
Tìm hiểu về mua bán quyền tác giả

Tìm hiểu về mua bán quyền tác giả

Đăng vào ngày: 15/05/2024

Với tư cách là một loại tài sản, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng được đưa vào lưu thông qua quan giao dịch mua bán quyền tác giả, theo đó, người bán sẽ chuyển quyền tác giả của mình cho người mua và nhận được một khoản tiền […]

Xem thêm
Đặc điểm hành vi hạn chế cạnh tranh

Đặc điểm hành vi hạn chế cạnh tranh

Đăng vào ngày: 14/05/2024

Trong xu thế phát triển kinh tế thế giới hiện nay, việc các rào cản thương mại dần bị loại bỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã dẫn đến sự xuất hiện các yếu tố cạnh tranh mới ngày càng gay gắt. Cạnh tranh gây áp lực không nhỏ […]

Xem thêm