Trang chủ » Blog » Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

24/12/2022 - 22

Thblaw.com.vn

-

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp có […]

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động. 

1.Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khái niệm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được hiểu như sau: “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.” 

2.Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể là :

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 •  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

3.Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

      Để được Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 •  Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

       Lưu ý :Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

4.Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

a) Thông báo nội dung cần thay đổi

    Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

    Trường hợp nội dung thay đổi không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký thuế… thì doanh nghiệp vẫn cần làm thủ tục thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp.

b) Thời hạn thực hiện

 • Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp bắt buộc đăng ký thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc có phán quyết của trọng tài, doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến phòng đăng ký kinh doanh (kèm theo các bản sao hợp lệ của bản án, quyết định của tòa án hoặc phán quyết của trọng tài);
 • Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và trả kết quả.

c) Nhận kết quả

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung theo thông báo và tiến hành nộp lại;
 • Nếu từ chối Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

          Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ!

—————————————————

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn 

 

Bài viết liên quan
Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang CTCP

Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang CTCP

Đăng vào ngày: 26/01/2023

Trong chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp không chỉ có thể chuyển từ CTCP sang công ty TNHH mà ngược lại, công ty TNHH cũng có thể chuyển đổi loại hình thành CTCP.  Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH viên thành CTCP    Hồ sơ đăng ký […]

Xem thêm
   Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn

   Trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn

Đăng vào ngày: 20/01/2023

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP sang công ty TNHH được thực hiện như thế nào ? Hồ […]

Xem thêm
Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Đăng vào ngày: 11/01/2023

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm : chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chuyển đổi công ty cổ phần thành […]

Xem thêm
Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

Đăng vào ngày: 09/01/2023

Trong hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp ngoài các hình thức như : chia công ty, tách công ty, hợp nhất, sáp nhập thì còn có chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì và đặc điểm của hình thức này ra sao?       Chuyển đổi loại hình doanh […]

Xem thêm