Trang chủ » Blog » Chủ thể của Luật Đầu tư là ai?

Chủ thể của Luật Đầu tư là ai?

16/01/2023 - 11

Thblaw.com.vn

-

Chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ tính chất của hoạt động đầu tư, để bảo vệ lợi ích của các cá nhân, tổ chức và toàn thể xã hội, pháp luật quy định […]

Chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ tính chất của hoạt động đầu tư, để bảo vệ lợi ích của các cá nhân, tổ chức và toàn thể xã hội, pháp luật quy định cụ thể những chủ thể tham gia quan hệ pháp luật đầu tư. 

Các chủ thể đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định để tham gia quan hệ đầu tư được coi là có năng lực chủ thể pháp luật đầu tư (năng lực pháp luật và năng lực hành vi). Chủ thể của luật đầu tư cơ bản là nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

Căn cứ khoản 18, 19, 20 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định:

  1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
  2. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
  3. Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Theo đó, Nhà đầu tư nói chung là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

+ Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã;

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân;

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài thường trú ở Việt Nam;

+ Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Nhà đầu tư nước ngoài:

+ Là cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn thực hiện hoạt đồng tư tại Việt Nam. Cá nhân, cổ đông thành viên công ty khi tuân theo pháp luật quốc tịch.

+Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp với 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động có vốn nước ngoài từ 49% trở lên.

– Nhà đầu tư trong nước là các cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế mà không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

  1. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư, Nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước khác nhau, với sự phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý cho từng cơ quan một cách phù hợp. Theo Luật Đầu tư năm 2020, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư được phân cấp như sau:

– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư trong phạm vi cả nước.

– Bộ kế hoạch và đầu tư chút trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư.

– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư trong phạm vi cả nước.

– Bộ kế hoạch và đầu tư chút trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư.

– Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư đối với lĩnh vực được phân công.

– Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ

– Ban quản lý khu Công nghiệp, khu kinh tế

Khi xem xét tư cách chủ thể của cơ quan nhà nước trong các quan hệ pháp luật đầu tư, cần phân biệt hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư với hoạt động đầu tư vốn kinh doanh của nhà nước. Khi nhà nước đầu tư vốn để kinh doanh, nhà nước có tư cách của một nhà đầu tư tổ chức. Nhà nước (thông qua các cơ quan, tổ chức và công chức nhà nước) phải tuân thủ pháp luật về đầu tư và được đối xử bình đẳng với các nhà đầu tư khác trong xã hội.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ:

—————————————————

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

Bài viết liên quan
No Image

Chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước áp dụng cho những đối tượng nào?

Đăng vào ngày: 24/01/2023

Căn cứ quy định tại Điều 19 NĐ 31/2021 NĐ-CP thì chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước áp dụng cho những đối tượng như sau: – Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục […]

Xem thêm
Phân biệt các hình thức đầu tư

Phân biệt các hình thức đầu tư

Đăng vào ngày: 23/01/2023

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu […]

Xem thêm
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Đăng vào ngày: 21/01/2023

Nhằm giúp bạn hình dung sơ bộ trình tự giải quyết một vụ án dân sự từ lúc phát sinh đến khi kết thúc quá trình xử lý theo quy định Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015, Công ty Tư vấn THB xin được gửi đến đọc giả bài viết về trình tự giải […]

Xem thêm
Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Đăng vào ngày: 19/01/2023

Ngành, nghề kinh doanh bị cấm là những ngành nghề pháp luật cấm không cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Quy định của pháp luật về các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh?     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020;” Nhà đầu […]

Xem thêm