Trang chủ » Blog » Các dạng hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình

Các dạng hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình

29/06/2023 - 107

Thblaw.com.vn

-

Căn cứ Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó đề cập đến các dạng hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình. Theo đó, hành vi xâm […]

Căn cứ Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó đề cập đến các dạng hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình.

Theo đó, hành vi xâm phạm quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

– Xâm phạm quyền sao chép toàn bộ hoặc một phần bản ghi âm, ghi hình:

+ Nhân bản, sao chép, trích, ghép toàn bộ hoặc một phần bản ghỉ âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật;

+ Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 30 và Điều 32Luật Sở hữu trí tuệ

– Xâm phạm quyền phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc, bản sao bản ghỉ âm, ghi hình dưới dạng hữu hình:

+ Phân phối, nhập khẩu để phân phối bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới dạng hữu hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật;

+ Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 30 và Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ

– Xâm phạm quyền cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình:

+ Cho thuê thương mại bản gốc, bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật;

– Xâm phạm quyền phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình:

+ Phát sóng, truyền đạt đến công chúng bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền bà với bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật;

+ Trừ trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ

– Các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 67 Nghị định 17/2023/NĐ-CP , bao gồm:

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm pháp lý quy định tại Điều 32 và Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ

+ Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu biện pháp công nghệ hữu hiệu do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện trên bản gốc, bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đề bảo vệ quyền của mình theo quy định của pháp luật;

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 29, Khoản 3 Đầu 30, Khoản 3 Điều 31 và Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ

+ Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, quảng bá, g cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích thương mại các thiết bị, sản phẩm hoặc linh kiện, giới thiệu hoặc cung cấp dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, sản phẩm, lĩnh kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng hóa biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

+ Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

+ Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc cung cấp đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan;

Khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực hiện hành vi đó sẽ xúi giục, tạo khả năng, tạo điều kiện thuận lợi hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

+ Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, chào bán, bán hoặc cho thuê thiết bị, hệ thống khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, hệ thống đó giải mã trái phép hoặc chủ yếu để giúp cho việc giải mã trái phép tín hiệu vệ tính mạng chương trình được mã hóa theo quy định của pháp luật.

+ Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối tín hiệu vệ tính mạng chương trình được mã hóa khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định để được miễn trừ trách nhiệm pháp lý về ề quyền liên quan của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng quy định tại Khoản 3 Điều 198b Luật Sở hữu trí tuệ, các điều 113 và 114 Nghị định 17/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ Quý khách vui lòng liên hệ:

—————————————————

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THB

Văn phòng đại diện: Tầng 3, số 10 ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0836383322

Email: huyenvu@thblaw.com.vn

Website: thblaw.com.vn

 

Bài viết liên quan
Không mua bản quyền của phần mềm mà vẫn cài đặt vào máy tính để sử dụng chui thì có bị xử phạt không?

Không mua bản quyền của phần mềm mà vẫn cài đặt vào máy tính để sử dụng chui thì có bị xử phạt không?

Đăng vào ngày: 21/09/2023

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như sau: – Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: + Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và […]

Xem thêm
DAO CẠO GILLETTE – CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?

DAO CẠO GILLETTE – CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?

Đăng vào ngày: 18/09/2023

Gillette là một thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm dao cạo an toàn và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác, thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble (P & G). Các sản phẩm mang thương hiệu Gillette đã được sản xuất và phát triển trên thế giới […]

Xem thêm
Mức phạt đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm là bao nhiêu

Mức phạt đối với hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm là bao nhiêu

Đăng vào ngày: 21/07/2023

Tại Điều 18 NĐ 131/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 NĐ 28/2017/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan như sau: “Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối […]

Xem thêm
Mức xử phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

Mức xử phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

Đăng vào ngày: 28/06/2023

Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về hình thức xử lý và mức phạt đối với hành vi này. Cụ thể: – Phạt tiền từ 2 triệu đồng – 3 triệu đồng đối với các hành vi sau: + Sử dụng tác phẩm không nêu tên thật, bút danh […]

Xem thêm